• Collage-Kunstparade-2015-1.jpg
  • Collage-Kunstparade-2015-2.jpg
  • Collage-Kunstparade-2015-3.jpg

KoepelDoor het grote enthousiasme van de kunstenaars en vrijwilligers, en de overweldigende publieke belangstelling is de Kunstparade (voorheen de Kunst6daagse) enigszins uit haar jasje gegroeid. Omdat er ook nog geen projectcoördinator is gevonden voor de Kunstparade 2016, kiest de Stichting Kunst-Zin Heiloo voor een adempauze. in 2016 zal er eenmalig geen Kunstparade zijn.

Daardoor komt er tijd en rust voor studie en discussie met alle betrokkenen over de toekomst van de Kunstparade. In de komende periode moet de uitwisseling van ideeën het profiel opleveren van de Kunstparade zoals die er in 2017 uit gaat zien. De voor- en nadelen van schrappen of samenvoegen van onderdelen van de Kunstparade zullen worden geïnventariseerd. Het bestuur van de Stichting Kunst-Zin Heiloo verwacht dat in april of mei duidelijk zal zijn hoe de Kunstparade er vanaf 2017 uit zal zien.