• Collage-Kunstparade-2015-1.jpg
  • Collage-Kunstparade-2015-2.jpg
  • Collage-Kunstparade-2015-3.jpg

Inschrijfformulier Beeldend Kunstenaars 2017. U kunt zich vanaf 15-2-2017 inschrijven. De uiterste inschrijfdatum is 7 mei 2017.

Let op: uw inschrijving is pas definitief als uw inschrijfgeld is ontvangen.

NAW gegevens
Kunst gegevens
Inschrijfgegevens

Hierbij worden de kosten berekend voor het inschrijven voor de deelname aan de atelierroute. Dit is inclusief de KunstParadevlag die in bruikleen wordt gegeven. Kunstenaars in Heiloo met een eigen atelier betalen € 60,00 inschrijfgeld, de overige kunstenaars die in Heiloo willen exposeren betalen € 70,00. De kosten voor het exposeren in de Witte Kerk bedragen € 150,00 p.p. Het aantal plaatsen is echter beperkt. De kunstcommissie van de Kunstparade selecteert de kunstenaars die in de Witte Kerk kunnen exposeren en zorgt voor de indeling. Na de selectie vindt restitutie plaats als u buiten de selectie voor de Witte Kerk valt.

Voor groepen die deelnemen aan de atelierroute geldt een gereduceerd tarief van € 40,00 per persoon. Groepen krijgen één vermelding in de brochure.
Om gebruik te maken van dit groepstarief gelden de volgende voorwaarden:
- de groep bestaat uit minimaal 3 exposanten;
- de groep exposeert gezamenlijk op één (1) locatie;
- per exposant wordt € 40,00 in rekening gebracht, hetgeen in één bedrag dient te worden voldaan;
- de groep schrijft zich in via één (1) inschrijfformulier;

U wordt verzocht het totaalbedrag binnen 14 dagen na het verzenden van dit formulier over te maken op rekeningnummer NL 61 RABO 0136 5409 10 ten name van Stichting Kunst-Zin Heiloo te Heiloo. Om de overschrijving te herkennen verzoeken wij u uw naam en uw IBAN rekeningnummer in te vullen in onderstaande rubrieken. Uw inschrijving is pas definitief als uw inschrijfgeld is ontvangen!

Aanvullende informatie en voorwaarden

Aanvullende informatie Kunstparade Heiloo 2017

 

Dit jaar kunnen kunstenaars zich opnieuw inschrijven voor de 11e editie van de Kunstparade.

Op het inschrijfformulier wordt gevraagd waar de locatie van je atelier is gevestigd.

Wanneer je zelf geen atelier of ander adres hebt om te exposeren, zijn er nog 3 alternatieve mogelijkheden om je in te schrijven:

 

1) Je zoekt zelf contact met een winkel, horeca of andere gelegenheid en wanneer er een overeenkomst tot stand komt, schrijf je vervolgens in op die locatie. 

NB. Een aantal deelnemende middenstanders werkt al een aantal jaren volgens dit principe. De organisatie van de kunstparade heeft er voor gekozen dit voorbeeld te volgen.

 

2) Inschrijven op een speciale locatie (b.v. Bibliotheek Heiloo) 

 

3) Er bestaat voor ca. 8 kunstenaars een mogelijkheid om te exposeren in de “Witte Kerk”.

Hier  is gekozen voor een kostendekkend tarief. Op vrijdagavond is de kerk tot 21.00 uur geopend. Na sluiting van de inschrijftermijn (7 mei) maakt de organisatie van de Kunstparade de uiteindelijke selectie.

 

Martin Spierings is contactpersoon voor de atelierroute van de kunstparade. Voor inhoudelijke vragen kunt u bij hem terecht via email: martin.spierings@gmail.com.

 

WA verzekering voor deelnemers zonder eigen atelier: Voor verlies, diefstal en schade wordt de deelnemer(ster) aangeraden een verzekering af te sluiten, als ook voor W.A. De deelnemer(ster) kan de organisatie niet aansprakelijk stellen wegens geleden schade of ander ondervonden nadeel in verband met deelname aan de “Kunstparade Heiloo 2017”. 

 

Powered by BreezingForms