• Collage-Kunstparade-2015-1.jpg
  • Collage-Kunstparade-2015-2.jpg
  • Collage-Kunstparade-2015-3.jpg

Dit is het inschrijfformulier voor podiumkunstenaars (muziek). U wordt in de brochure vermeld bij de betreffende kunstenaar/locatie met naam en tijd van het optreden. Dit is gratis. 

Het is mogelijk voor en na uw optreden uw eigen cd's te koop aan te bieden. 
Let op: de inschrijving is mogelijk vanaf 01-12-2017 en tot en met 31 maart 2018. 

 

NAW gegevens
Uw optreden

 

Musici vullen in ieder geval de eerste twee velden in (de gewenste locatie en de beschrijving van het muzikaal optreden). Zij geven aan op welke dag, 23 en/of 24 juni en op welke tijdstippen zij beschikbaar zijn. Ook kunnen zij aangeven of zij een of meerdere optredens, en de duur daarvan, kunnen verzorgen.

Ook het aantal mensen wordt vermeld, en de eventuele benodigdheden (stoelen zonder leuning, piano, elektriciteit).

Als het een buitenoptreden betreft moet aangegeven worden of er een slecht weer locatie moet worden geregeld.

 

 

Extra Vermelding

Indien u in de brochure gebruik wilt maken van een extra vermelding met foto, korte informatie over uw werk en een eventuele verwijzing naar uw website dan zijn de kosten € 25,00 per vermelding. In dit geval wordt u verzocht dit bedrag over te maken op rekeningnummer NL 61 RABO 0136 5409 10 ten name van Stichting Kunst-Zin Heiloo te Heiloo. U dient dan het rekeningnummer en de naam behorende bij de rekening te vermelden. Vink daarvoor het vakje "Extra vermelding" aan. Als de tenaamstelling van de rekening afwijkt van de naam bovenaan dit formulier wordt u verzocht de overboeking te doen onder vermelding van de naam bovenaan op dit formulier, zodat Stichting Kunst-Zin Heiloo de betaling duidelijk kan herkennen.

Aanvullende informatie en voorwaarden

Voorwaarden en aanvullende informatie deelname Podiumkunstenaars aan Kunstparade Heiloo 2018:

 

U kunt zich als groep of als individueel podiumkunstenaar aanmelden. 

Indien u dat wenst, kunt u echter ook zelf een locatie regelen (bijvoorbeeld in een atelier van een deelnemende kunstenaar) op een tijdstip  dat u en de locatiehouder het beste uitkomt. Daartoe dient u zelf de afspraak te maken. Wel is vermelding daarvan op het inschrijfformulier noodzakelijk, voordat uw deelname als definitief kan worden beschouwd. Dit in verband met vermelding in de brochure.

 

Leonie Hennekens is contactpersoon voor de podiumkunsten van de Kunstparade. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u bij haar terecht (leonie.hennekens@gmail.com).

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en locaties zal zoveel mogelijk met de wensen rekening worden gehouden.

 

 

WA verzekering voor deelnemers: Voor verlies, diefstal en schade wordt de deelnemer(ster) aangeraden een verzekering af te sluiten, als ook voor W.A. De deelnemer(ster) kan de organisatie niet aansprakelijk stellen wegens geleden schade of ander ondervonden nadeel in verband met deelname aan de “Kunstparade Heiloo 2018”.

 

Powered by BreezingForms