• Collage-Kunstparade-2015-1.jpg
  • Collage-Kunstparade-2015-2.jpg
  • Collage-Kunstparade-2015-3.jpg

Dit is het inschrijfformulier voor podiumkunstenaars (muziek). U wordt in de brochure vermeld bij de betreffende kunstenaar/locatie met naam en tijd van het optreden. De inschrijving voor musici is gratis, maar u kunt geen aanspraak maken op onkosten- of reiskostenvergoeding.

Optreden van musici duurt hooguit een half uur, tenzij nadrukkelijk van te voren andere afspraken daarover zijn gemaakt.

Het is mogelijk voor en na uw optreden uw eigen cd's te koop aan te bieden. 
Let op: de inschrijving is mogelijk vanaf 1 januari 2021 tot en met 28 februari 2021. 

Velden met een sterretje moet u in ieder geval invullen.

 

NAW gegevens
Uw optreden

 

Musici vullen in ieder geval de eerste twee velden in (de gewenste locatie, zoals o.a. de Cultuurkoepel, Ter Coulsterkerk [alleen zaterdag] of de Trog en de beschrijving van het muzikaal optreden). Zij geven aan op welke dag, 26 en/of 27 juni en op welke tijdstippen zij beschikbaar zijn. Ook kunnen zij aangeven of zij een of meerdere optredens, en de duur daarvan, kunnen verzorgen.

Ook het aantal mensen wordt vermeld, en de eventuele benodigdheden (stoelen zonder leuning, piano, elektriciteit).

Als het een buitenoptreden betreft moet aangegeven worden of er een slecht weer locatie moet worden geregeld.

 

 

Extra Vermelding

Indien u in de brochure gebruik wilt maken van een extra vermelding met foto, korte informatie over uw werk en een eventuele verwijzing naar uw website dan zijn de kosten € 25,00 per vermelding. In dit geval wordt u verzocht dit bedrag binnen twee weken over te maken op rekeningnummer NL 61 RABO 0136 5409 10 ten name van Stichting Kunst-Zin Heiloo te Heiloo. Vink daarvoor het vakje "Extra vermelding" aan. Als de tenaamstelling van de rekening afwijkt van de naam bovenaan dit formulier wordt u verzocht de overboeking te doen onder vermelding van de naam bovenaan op dit formulier, zodat Stichting Kunst-Zin Heiloo de betaling duidelijk kan herkennen.

 

Deelnemers die zich reeds hebben ingeschreven en zich alsnog willen afmelden, dienen dit uiterlijk 1 maand voor aanvang van de Kunstparade schriftelijk (e-mail) aan de organisatie kenbaar te maken. Voor Kunstparade 2021 is dit uiterlijk 26 mei. Zij krijgen hun deelnemersgeld teruggestort. Bij afmeldingen die later binnenkomen, is teruggave van het inschrijfgeld niet meer mogelijk. 

 

Aanvullende informatie en voorwaarden

Voorwaarden en aanvullende informatie deelname Podiumkunstenaars aan Kunstparade Heiloo 2021:

 

U kunt zich als groep of als individueel podiumkunstenaar gratis aanmelden. 

Indien u dat wenst, kunt u echter ook zelf een locatie regelen (bijvoorbeeld in een atelier van een deelnemende kunstenaar) op een tijdstip  dat u en de locatiehouder het beste uitkomt. Daartoe dient u zelf de afspraak te maken. Wel is vermelding daarvan op het inschrijfformulier noodzakelijk, voordat uw deelname als definitief kan worden beschouwd. Dit in verband met vermelding in de brochure.

 

Leonie Hennekens is contactpersoon voor de podiumkunsten van de Kunstparade. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u bij haar terecht (leonie.hennekens@gmail.com).

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en locaties zal zoveel mogelijk met de wensen rekening worden gehouden.

 

 

Deelnemers kunnen de organisatie niet aansprakelijk stellen wegens geleden schade of ander ondervonden nadeel in verband met deelname aan Kunstparade 2021. Voor verlies, diefstal en schade wordt de deelnemer(ster) aangeraden om zelf een verzekering af te sluiten, alsook voor W.A. 

 

Powered by BreezingForms